TLS_logo

Asset Experts heeft eind 2014 en begin 2015 bij Translink (Translink, beheert en is de verbindende kracht achter de OV-chipkaart) het beheer van de software licenties van hun Centrale Backoffice systemen op een hoger volwassenheidsniveau gebracht.

Hiertoe heeft Asset Experts eind 2014 een inhaalslag gedaan in het inventariseren van het software licentie eigendom, in het geval van Translink onder meer door het analyseren van de inkoopadministratie van de afgelopen jaren. Begin 2015 is de complete registratie van software licenties en bijbehorende onderhoudscontracten ondergebracht in de bij Translink recent ge√Įntroduceerde Service Management toepassing ServiceNow. Hiermee worden functionarissen onder meer tijdig op de hoogte gebracht van de naderende expiratie datum van onderhoudscontracten. De benodigde activiteiten en voorzieningen om deze registratie actueel te houden voor de toekomst zijn overgedragen aan de staande organisatie.

Dit traject is uitgevoerd als onderdeel van het up-to-date brengen van het Configuratie Management proces wat tevens door Asset Experts begeleid werd.