prorail_logo

Zoals bij meer bedrijven was ook bij ProRail in de loop van de afgelopen jaren het maken en onderhouden van accounts niet eenduidig en consequent toegepast. Het resultaat: veel accounts die niet conform richtlijnen zijn aangemaakt, veel oude accounts die niet meer worden gebruikt en het niet synchroon lopen van accounts in de verschillende systemen.

In 2013 heeft Asset Experts de niet gebruikte accounts opgeruimd door alle relevante gegevensbronnen intelligent aan elkaar te matchen met een zelf ontwikkelde en beproefde combinatie van tooling. Waar nog nodig zijn middels degelijk uitzoekwerk de laatste onduidelijkheden weggenomen. Hierdoor kon deze opschoning worden gedaan zonder verstoring voor de organisatie en zijn eindgebruikers. Dit heeft geresulteerd in actuele en accurate systemen met alleen actieve accounts voor interne en externe medewerkers, leveranciers en dienstenafnemers. Daarnaast heeft Asset Experts aanbevelingen gedaan voor het optimaliseren van de procedures om de systemen schoon te houden.