Hardware

hardware_small

Asset Experts houdt uw Hardware-administratie bij en zorgt voor een overzichtelijke en kloppende rapportage waarmee u over de juiste informatie beschikt om uw doelen te realiseren.

  • aanschaf
  • discovery
  • installatie & configuratie, upgrade, herstel
  • voorraad, onderhoud, distributie
  • herlocatie, herallocatie
  • ontmantelen en verwijderen