Asset Experts heeft in 2014 en 2015 bij Translink de CMDB ontworpen en geïmplementeerd met als uitgangspunt het vastleggen van relaties over de as dienstverlening, applicaties en IT infrastructuur. Door gebruik te maken van beschikbare relaties kunnen de objecten in de CMDB (de Configuration Items, CI’s) met elkaar logisch worden gerelateerd. Het resultaat is een gedetailleerd […]

Read More →

Asset Experts heeft eind 2014 en begin 2015 bij Translink (Translink, beheert en is de verbindende kracht achter de OV-chipkaart) het beheer van de software licenties van hun Centrale Backoffice systemen op een hoger volwassenheidsniveau gebracht. Hiertoe heeft Asset Experts eind 2014 een inhaalslag gedaan in het inventariseren van het software licentie eigendom, in het […]

Read More →

Zoals bij meer bedrijven was ook bij ProRail in de loop van de afgelopen jaren het maken en onderhouden van accounts niet eenduidig en consequent toegepast. Het resultaat: veel accounts die niet conform richtlijnen zijn aangemaakt, veel oude accounts die niet meer worden gebruikt en het niet synchroon lopen van accounts in de verschillende systemen. […]

Read More →

Een bekend verhaal: doordat de bezuinigingsdruk toeneemt wordt de behoefte om ICT kosten toe te kennen aan de verschillende bedrijfsonderdelen ook steeds groter. Immers, de gebruiker dient te betalen! Echter, voor een eerlijke doorbelasting is een goed inzicht in het werkelijk gebruik noodzaak. Zolang deze er niet is, kan er niet worden doorbelast. Zolang er […]

Read More →