Asset Intelligence Centre (AIC)

Asset Intelligence Centre biedt een actuele, accurate en authentieke kijk op uw ICT Middelen vanuit één centraal punt. Het Asset Intelligence Centre omvat informatie over zowel lokale assets als over cloud diensten en biedt u in één dashboard een overzicht van de voor u belangrijke informatie. Dit betreft zowel operationele als financiële gegevens over hardware, software, de bijbehorende licenties en de gebruikers ervan.

Uw bronsystemen

De hiervoor benodigde gegevens worden automatisch onttrokken uit meerdere bronsystemen, zowel lokaal als in de cloud. Conflicten en mismatches worden inzichtelijk gemaakt en gecorrigeerd en het resultaat wordt gepresenteerd in een dashboard zodat u helemaal in control bent.

Onze dienstverlening

Het Asset Intelligence Centre in combinatie met de dienstverlening van Asset Experts is een nieuw en innovatief product. Vanuit onze organisatie wordt het Asset Intelligence Centre ingericht en onderhouden. Door het bewaken van de aansluiting tussen ons product en de techniek, organisatie en processen (TOP) van de klant, is het mogelijk de informatievoorziening rondom uw ICT Middelen op elk moment actueel en accuraat te hebben. Hierdoor worden uw bedrijfs­processen continue ondersteund en zijn periodieke ad hoc inhaalslagen in informatievergaring verleden tijd.

Uw publiek