overview_AIC_small

Doelgroepen

Omdat de informatiebehoefte per functie en doelgroep binnen bedrijven verschilt, zijn meerdere toegespitste dashboards (en de bijbehorende drill downs) samengesteld. Een aantal voorbeelden:

ICT management

Waarom?

 • Het geeft inzicht in compliancy van software wat een perfect uitgangspunt biedt bij (externe) audits en contract vernieuwingen.
 • Altijd actuele en correcte asset informatie ondersteunt de processen rondom en vergemakkelijkt de uitvoering van IMAC’s (Installation, Move, Add, Change).
 • LifeCycle management informatie, maakt inspanning, uitgaven en doorlooptijd voorspelbaar en biedt detail informatie voor vervangingsprojecten.
 • Het levert onderbouwing van de aantallen en biedt daarmee een perfecte controle op de facturatie door (externe) beheer-partijen.
 • Actuele gebruikersgegevens zorgen voor gecontroleerde risico’s door goed identiteits- en toegangsbeheer, nemen twijfel over eigenaarschap en gebruik van ICT middelen weg en geven direct inzicht of de maandelijkse licentiekosten van Cloud diensten niet onnodig hoog zijn.
 • Cost Control biedt een sterke positie bij contractonderhandelingen door zekerheid over licenties, installaties, gebruik en aan hardware en software gekoppelde onderhoudscontracten.

Lees meer

Financieel management

Waarom?

 • Het levert transparantie in nut en noodzaak van ICT investeringen en onderhoudskosten en vergroot het begrip ervan en de grip erop.
 • Het geeft inzicht in de toegevoegde waarde die tot stand komt door aanwending van het toegekende ICT budget.
 • Het levert transparantie in toewijzing en waardering van ICT Assets en maakt daarmee interne doorbelasting of – gebruiksrapportage mogelijk.
 • Door het voorhanden hebben van actuele en historische ICT Asset waardering kunnen eenvoudiger prognoses gemaakt – en beslissingen onderbouwd worden.
 • Het geeft inzicht in de status van vervangingscycli en verklaart daarmee onder meer de actuele uitnutting van ICT budget door het financiële jaar heen.

Lees meer

Informatie management

Waarom?

 • Het geeft inzicht in aantallen en typen gebruikers voor formulering en toetsing van het ICT beleid.
 • Het geeft inzicht in de relatie tussen gebruikers en accounts voor de afstemming en evaluatie van behoefte en contract.
 • Het geeft inzicht in aantallen en typen werkplekken voor de voorbereiding en uitvoering van vervanging, vernieuwing en migratie van ICT.
 • Het geeft inzicht in generieke en specifieke ICT systemen voor de totstandkoming van gebruikersprofielen en eventuele interne prijsafspraken.
 • Het geeft inzicht in geboden functionaliteit voor de afstemming tussen behoefte en gebruik en de analyse van o.a. gebruik en functionele overlap.

Lees meer

HR management

Waarom? 

 • Het geeft inzicht in de kengetallen van personeel zoals groei en krimp.
 • Het geeft overzicht van de ICT middelen per werknemer.
 • Het geeft overzicht van gebruikte (cloud-) licenties per werknemer.
 • Het verschaft inzicht in de ICT Kosten per werknemer.

Lees meer

...

U kent vast nog wel een geschikte doelgroep voor het Asset Intelligence Centre.