Financieel management

De Financieel manager is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief beheer van geld (fondsen) op zulke wijze dat de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden behaald. Deze specialistische taak, die direct gerelateerd is aan het top management, omvat het verwerven van kapitaal en de toewijzing ervan gericht op zowel de lange termijn budgettering als de korte termijn toedeling van resources.
Steekwoorden zijn; management rapportage, budgettering, interne doorbelasting, waardering en resultaatbepaling, …

Waarom Asset Intelligence Centre?

  • Het levert transparantie in nut en noodzaak van ICT investeringen en onderhoudskosten en vergroot het begrip ervan en de grip erop.
  • Het geeft inzicht in de toegevoegde waarde die tot stand komt door aanwending van het toegekende ICT budget.
  • Het levert transparantie in toewijzing en waardering van ICT Assets en maakt daarmee interne doorbelasting of – gebruiksrapportage mogelijk.
  • Door het voorhanden hebben van actuele en historische ICT Asset waardering kunnen eenvoudiger prognoses gemaakt – en beslissingen onderbouwd worden.
  • Het geeft inzicht in de status van vervangingscycli en verklaart daarmee onder meer de actuele uitnutting van ICT budget door het financiële jaar heen.
finance_small

Dashboard voorbeeld

AE Demo - Factuur (Overview onpremises)