HR management

De HR manager heeft als leidinggevende de verantwoordelijkheid in het ondersteunen, adviseren en faciliteren van het primair proces op het HR vakgebied. De HR manager heeft tevens een toezichthoudende rol, met name bij het navolgen van de vastgestelde kwaliteitsnormen, en is verantwoordelijk voor optimaal ondersteunende systemen en processen.
Een van de verantwoordelijkheden van de HR manager is het leveren van HR gerelateerde managementinformatie op basis van managementrapportages.
Steekwoorden zijn; personeelsbestand, gebruikte middelen per medewerker, autorisaties van medewerkerstrends, …

Waarom Asset Intelligence Centre?

  • Het geeft inzicht in de kengetallen van personeel zoals groei en krimp.
  • Het geeft overzicht van de ICT middelen per werknemer.
  • Het geeft overzicht van gebruikte (cloud-) licenties per werknemer.
  • Het verschaft inzicht in de ICT Kosten per werknemer.
hrm_small

Dashboard voorbeeld

AE Demo - Software (Overview onpremises  compliancy)