Informatie management

De Informatie manager vertaalt de informatiebehoefte vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen in informatievoorziening (het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van een organisatie). De Informatie manager is een liaison tussen de ICT organisatie (leverancier) en de gebruikersorganisatie (klant). De Informatie manager werkt op strategisch en tactisch niveau en geeft sturing aan het operationele niveau (via functioneel beheer). De Informatie manager voert vaak de regie over vernieuwingsprojecten en zorgt voor de aansluiting ervan op doelstellingen voor de lange termijn.
Steekwoorden zijn; krimp en groei, vervanging en vernieuwing, informatiebehoefte, trends, …

Waarom Asset Intelligence Centre?

  • Het geeft inzicht in aantallen en typen gebruikers voor formulering en toetsing van het ICT beleid.
  • Het geeft inzicht in de relatie tussen gebruikers en accounts voor de afstemming en evaluatie van behoefte en contract.
  • Het geeft inzicht in aantallen en typen werkplekken voor de voorbereiding en uitvoering van vervanging, vernieuwing en migratie van ICT.
  • Het geeft inzicht in generieke en specifieke ICT systemen voor de totstandkoming van gebruikersprofielen en eventuele interne prijsafspraken.
  • Het geeft inzicht in geboden functionaliteit voor de afstemming tussen behoefte en gebruik en de analyse van o.a. gebruik en functionele overlap.
risk_small

Dashboard voorbeeld

AE Demo - Werkplekken (Overview)