Veel gestelde vragen

Welke producten levert Asset Experts?

Asset Experts levert het product Asset Intelligence Centre (AIC). De basis van dit product wordt gevormd door de kennis, expertise en dienstverlening van Asset Experts, aangevuld met binnen de markt bekende ETL – en Dashboard software.

Wanneer heb ik wat aan Asset Intelligence Centre?

Er zijn meerdere momenten en perioden aan te wijzen waarop de informatievoorziening vanuit een goed ingericht Asset Management van meerwaarde is voor de diverse doelgroepen binnen een organisatie. Een aantal voorbeelden in willekeurige volgorde:

 • Aangaan en besturen van Outsourcing overeenkomsten
 • Besturen van gecombineerde On-Premises en Cloud ICT dienstverlening
 • Overwegen en migreren van de ICT dienstverlening van On-Premises naar Cloud
 • Besturen, verlengen en vernieuwen van ICT (onderhoud) contracten
 • Signaleren, voorbereiden en uitvoeren van lifecycle projecten
 • Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van externe en interne audits
 • Opstellen en besturen van het ICT budget
 • Intern doorbelasten (chargeback of showback)
 • Ondersteunen van Service Management processen
 • Voorbereiden en uitvoeren van Identity Management

Hoe wordt Asset Intelligence Centre geleverd?

Verder uitwerken in een plaat:

 • On site ETL tooling met connectoren naar bestaande informatie leverende systemen en output naar AIC database of truth (DOT)
 • On site Dashboard & Rapportage tooling, dashboards vanuit AIC DOT
 • Indien nodig uit hoofde van de informatiewensen aanvullende informatie leverende systemen
 • Remote beheer van tooling en content
 • Periodiek on site schouwing waar nodig
 • Service Management over de geleverde dienst

Wat wordt van de klant verwacht in relatie tot Asset Intelligence Centre?

De kwaliteit van de Assset Management informatie voorziening wordt bepaald door het geheel van techniek, organisatie en processen (TOP). Dit geheel is een samenspel tussen de klant en Asset Experts. Asset Experts bewaakt deze kwaliteit met het Asset Intelligence Centre en initieert en begeleid de eventueel benodigde aanpassingen in TOP.

Hieronder staan de belangrijkste punten waarmee rekening gehouden moet worden tijdens en na de implementatie;

 • Verwachte inspanning van de klant tijdens opstart project:
  – De klant wordt geraadpleegd bij implementatie van de AIC connectoren
  – De klant wordt geraadpleegd bij interpretatie van de bestaande gegevensverzamelingen
  – De klant wordt gevraagd te faciliteren in on site systemen t.b.v. ETL en Dashboard & Rapportage tooling
  – De klant wordt indien nodig gevraagd te helpen voorzien in evt. missende informatie leverende systemen (uiteraard geadviseerd en begeleid door AE)
 • De klant wordt gevraagd om, in samenwerking met Asset Experts, informatie conflicten te adresseren en op te lossen zowel in de opstart fase als daarna
 • Om goed te kunnen participeren in Service Management over de geleverde dienst, wordt van de klant verwacht om tijdens levering van de dienst;
  – Wijzigingen in de techniek (de informatie leverende systemen, ..) te signaleren
  – Wijzigingen in organisatie (verantwoordelijken, afnemers van info, ..) te signaleren
  – Wijzigingen in proces te signaleren
  – Wijzigende wensen in de afgenomen dienst (wijzigingen in informatie behoefte, – frequentie, ..) te signaleren