Wat levert het op?

Uit onderzoek (Gartner) is gebleken dat minimaal 70% van de bedrijven hun ICT administratie NIET op orde hebben. In datzelfde onderzoek komt naar voren dat een slechte ICT administratie leidt tot 10-20% MEER ICT kosten.

Diverse studies van onderzoekbureaus, zoals Gartner, tonen aan dat een slechte ICT administratie leidt tot onnodige kosten. Door een slecht inzicht en overzicht in o.a. softwarelicenties en het gebruik ervan, hardware die uit het zicht is geraakt (vooral mobiele apparaten als laptops en telefoons), actieve accounts van medewerkers die inmiddels al lang elders werken en andere gerelateerde inefficiëntie, is er een groot risico dat bedrijven en instelling meer uitgeven aan hardware en software dan nodig. Dit kan oplopen tot wel 20% van het totale IT-budget!

Toch heeft een meerderheid van de bedrijven en instelling de processen rondom IT Asset Management niet of onvoldoende ingericht. De risico’s die dat met zich meebrengt staan vaak niet op de agenda. Men vindt het wel belangrijk, maar het is niet urgent.

Onverstandig, zeker als men bedenkt dat met huidige trend in sourcing en cloud computing het alleen maar moeilijker maken om een actueel en accuraat inzicht en overzicht te krijgen en te onderhouden.

Het onderstaande voorbeeld geeft aan dat er al voor vrij basale onderdelen van de ICT dienstverlening belangrijke besparingen mogelijk zijn:

Een dienstverlenend bedrijf heeft 5000 werkplekken in gebruik voor 7000 gebruikers. Onderzoek wijst uit dat de accuratesse van de ICT administratie 85% bedraagt. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor deze omgeving (werkplekkosten en gebruikers) bedragen 8 miljoen euro. Men heeft berekend dat dit leidt tot een onnodige uitgave van 8% voor extra beheer en gebruikskosten.

Een efficiëntieverbetering van de ICT administratie naar 95% leidt tot een kostenvermijding van € 300.000,- per jaar. Dit is inclusief de extra kosten voor inspanning en investering om die 95% te realiseren.

De ervaring leert dat een efficiëntieverbetering van 85% naar 95% binnen een half jaar kan worden gerealiseerd. Heeft men eenmaal een goed functionerend IT Asset Management proces ingeregeld, is een efficiëntieverbetering naar 98% binnen drie jaar mogelijk.

Na 3 jaar is een besparing op de ICT kosten van ruim 1 miljoen euro zeer realistisch:

Business Case